Her på siden vil Bestyrelsen bestræbe sig på at dele relevant information i forbindelse med renoveringsprojektet 2019-2020 i Rosenåen.

Alle beboere vil blive varslet 3 dage før der sker arbejde i deres lejlighed enten via telefon (sms) eller på e-mail. Der benyttes telefonnumre samt e-mail-adressene der er oplyst til Cobblestone til varsling.

Seneste nyt

Liste over arbejder:

 • Hoveddør og bagtrappe nr. 15 & 17
 • VVS-arbejder (i lejlighed)
 • Kvistvinduer 5. sal udskiftes (i lejlighed)
 • Malerarbejde på alle vinduer – skudt til foråret (04.03.20 – 14.04.20) og vil foregå fra lift
 • Facadearbejder
 • Cykelkælder i nr. 29 repareres og pudses op
 • Ny tagterrasse
 • Udskiftning af faldstammer i kælder

Projektplan

AB Rosenåen. Opdateret tidsplan d. 22_11_2019

Vandskade – briefing til nr. 29 TV

Af økonomiske årsager har vi besluttet at sammenlægge udbedrelsen af vandskaden i nr. 29 TV med renoveringsprojektet. Tak for tålmodigheden til 29 TV!

Stuen – 4. sal

Af køkken, soveværelse og gang. Så det står klart til skimmelsanering og reetablering.

Beboerne skal stå for følgende inden arbejdets opstart.

 • Fjernelse af alle løse effekter, der ikke er i lukket skabe. ( alt på bordplader, overskabe i vindueskarme osv.)
 • Alt tage ned fra væggen mellem køkken og soveværelse, dvs. hylder og skabe tage ned, så væggen er “bar”
 • Køle og fryseskabe skal flyttes til andet lokale hvis det skal være tilgængeligt i perioden på ca. 15 arbejdsdage
 • I soveværelse skal alle møbler og effekter der står imod væggen til køkken flyttes min 1,5 m fra væggen
 • Det angefales at hylder og alt løsøre (billeder, spejle mv.) fjernes fra gangarealet
 • Det skull være muligt at komme ind på værelset samt stuen i perioden (på nær 7 – 16 de første to arbejdsdage)
 • Flyttekasser står i værkstedet
 • Plantegning at finde her
 • Forskudt opstart på stue og 1., 2 og 3., 4. og 5. (ikke samme statdato, men der bliver varslet specifik opstartsdato)

Det vil ikke være muligt at bruge køkkenet og det afdækkede område i soveværelset, i hele perioden.

Gangarealet vil ikke være at benytte fra 7-16 på de 2 første arbejdsdage.

Der bliver opsat plastiksluse med lynlås, så der er gennemgang til den resterende bolig.

Der bliver lagt masonit og plastik over div. skabe, komfurer, vaskemaskiner, hylder, gulve og vindueskarme. Det bliver tapet sammen, så der er ikke mulighed for at komme i skabe osv. i byggeperioden på op til max. 5 uger.

5. sal

Er kontaktet og briefet.

FAQ

 • Hvornår på dagen kan der arbejdes?
  • 07 – 17
 • Hvor længe foregår arbejdet på facaderne? Hvor længe er der stillads? Kan vi åbne vinduerne, mens stilladset er oppe?
  • Stilladset står i hele perioden – frem til ultimo december
  • Ja, vinduer kan åbnes
 • Hvordan sørger vi for at der ikke er nogen der klatrer rundt på stilladset?
  • Stilladset bliver sikret fra entreprenørens side
  • Nær-politi kan orienteres
 • Kan jeg komme ind i gården mens arbejdet udføres?
  • Ja det kan man.
 • Hvor skal jeg stille min cykel mens arbejdet foregår?
  • Alle andre steder end i kælder under nr. 29 og hvor der er afspærret.
  • Der etableres ekstra plads på græsareal (plader lægges)
 • Hvordan forløber processen ved skimmelsanering? Kan jeg benytte min lejlighed mens der bliver skimmelsaneret?
  • Se briefing
 • Hvad skal jeg selv gøre, mens at min lejlighed bliver skimmelsaneret? F.eks. ved tilberedning af mad, flytning af køleskab? Hvad skal jeg sørge for at fjerne fra mit køkken m.v.?
  • Alt løsøre
  • Alt på nær fast inventar (køkkenskabe) skal skrues ned
  • Køkkenet kan ikke tilgås i de 15 dage
 • Hvem gør rent i min lejlighed efter at der er blevet skimmelsaneret? Bliver det udbedrede arbejde malerbehandlet efterfølgende?
  • Der bliver lavet en “håndværkerrengøring” – dvs. forvent støv.
  • Flader hvor der har været arbejde på, bliver malet til kant – i standard hvid
 • Kan jeg være sikker på at der ikke er skimmelsvamp, efter at saneringen er udført?
  • Ja – der bliver taget prøver inden der lukkes for hullerne i væg/loft
 • Nedtagelsen af markise for vores erhverv beskadiger markisen. Hvem dækker omkostninger til reparation/genetablering af produktet?
  • Det går gennem entreprenørens forsikring
 • En håndværker ødelægger en lampe i en lejlighed. Hvem dækker tabet?
  • Det går gennem entreprenørens forsikring
 • Et flot, dyrt gulv bliver ridset under projektet. Hvem dækker reparation/hvem vurderer om reparation kan få gulvet tilbage til originalt udseende – hvad hvis der skal lægges nyt gulv?
  • Det går gennem entreprenørens forsikring
 • Hvem dokumenterer gulv/vægge/lofters tilstand før og efter arbejdet, så vi har dokumentation på eventuelle skader påført under arbejdet?
  • Det gør entreprenøren
  • Det skader ikke selv at gøre det
 • Hvad sker der hvis min nøgle forsvinder? Hvem betaler for udskiftning af låsen?
  • Det går gennem entreprenørens forsikring
 • Hvem kontakter mig, og hvornår, mht. hvornår arbejderne skal udføres i min lejlighed?
  • Det gør entreprenøren
  • De har telefonliste og adgang til nøgler
  • 3 dage inden får man besked om dag og præcist tidspunkt
 • Hvor længe bliver der lukket for vandet ifm. udskiftningen af stigstrengene?
  • Der kan blive lukket i arbejdstiden 07 – 17, og alle bliver adviserede min. 3 dage før der lukkes for vandet
 • Kan jeg bruge toilettet mens kloakarbejderne udføres?
  • NEJ!
 • 5. sals vinduer:
  • Ryddes 1,5 meter fra vindue
  • Udskiftningen tager en til to dage per lejlighed
  • 1-2 dage pr. lejlighed
 • Flyttekasser indkøbes af Bestyrelsen
  • Flyttebil & opbevaringslokale kan komme på tale
 • Mellemgang i nr. 29 er det også en del af renoveringen?
  • Ja.
 • Bliver der gjort noget ved glasfacaden i nr. 29 af isolering?
  • Nej, økonomisk set er det arbejdet ud fra en tilstandsrapport der er lavet for 1,5-2 år siden. Og glasfacaden var ikke en del af dem.
 • Stilles der flyttekasser til rådighed til folk der skal bruge dem til at pakke ned? Eller fællesopbevaring?
  • Ja, bestyrelsen kan godt stille det til rådighed.
 • Vil yderdørene blive gennemgået? Dørene i nr. 15 har svært ved at lukke
  • Dørene vil blive justeres og malet. Så ja.
 • Furene i badeværelset, er det en del af projektet?
  • Nej det er det desværre ikke.
 • Skal planterne omkring hoveddøren fjernes?
  • De skal højst sandsynligt fjernes, da facaden skal renoveres. Hvis de skal bevares skal foreningen selv stå for at flytte dem. Hvis væggene er fri, er der ikke noget problem.
 • Der sidder også fastmonteret skabe foran vinduerne på 5. sal i nr. 17, skal de ned?
  • Så længe man kan komme ind og lave arbejdet, vil de ikke skulle fjernes. Fjern eventuelt genstande, da der kommer støv.
 • Der var indtryk af at dørene på bagtrappen skulle renoveres – er det ikke en del af projektet?
  • Det projekt er midlertidigt i stå, imens vi laver denne renovering. Der er blevet lavet en rundspørgelse og bestyrelsen ved hvor lang vi er i bagtrappe projektet.
 • Skal bagtrapperne males i projektet?
  • Nej, kosmetiske ting i renoveringsprojektet omkring bagtrapperne skal ikke renoveres. Renoveringsprojektet tager udgangspunkt i den rapport der SKAL udbedres med det samme.
   Bagtrappe projekter bliver vedligeholdt efter dette projekt er sluttet.
 • Hvornår kommer tidsplanen ud?
  • Starten af næste uge (21-22 oktober)
  • Ingen håndværker vil stå og banke på døren, i vil få en skriftlig advarsel inden.
 • Hvis man ikke er hjemme, har i nøgler?
  • Ja, vi har nøgler til lejlighederne i tilfælde af i ikke er hjemme
 • Skal vinduerne være åbne, når jeg bor i stuen?
  • Håndværkerne kan godt selv gå ind og åbne vinduerne. Vinduerne bliver holdt åbne efterfølgende.
 • Hvad er der af garantier i tilfælde af mislighold?
  • Der er 5 års garanti i entreprise. Vi er dækket af alle forsikringer i dette område.
 • Kommer der en revurdering af bygningsværdi efter projektet?
  • Det kunne være et godt forslag at gøre. Vi vil kigge ind på at hæve andelskronen. Muligvis noget vi kan have med til næste generalforsamling.
 • Tagterrassen, bliver det et trædæk som vi kender den?
  • Ja. Vi har valgt et hårdt træ, så det burde holde rigtig længe. Det nuværende har holdt i 20 år uden vedligehold – så det kunne være et punkt til forskønnelsesudvalget eller opgaver til arbejdsdagen.

Referat fra byggeorienteringsmøde 15.10.19

 • Facade renovering
 • Pudsen bliver renoveret på facaden
  • Maler behandling på vinduerne – De skal slibes ned først
  • Der kommer lift så malerne kan gå i gang
  • Der er kun stillads til første sal på facaden
  • Entreprenøren vil tage fat i jer, beboere, når der skal adgang til lejligheder i form af maling, vinduesskift eller sanering
  • Hoveddørene i 15 og 17 vil blive justeret
 • Tagterrassen
  • Tagpap, begynder starten af næste uge (uge 43)
  • Alt byggeaffald bliver kørt væk dagligt
  • Der brændes ny tagpap og tagterrassen bliver lavet i træ, så den bliver pæn som nu.

Alle ovenstående punkter, pågår i ca. 1 måned.

Yderligere, bliver bitrapperne i 17 og 15 renoveret ved fortrappetrinene.

 • VVS og afløbsinstallationer
 • Saneringsdelen

Tidsplan:

 • Alle der bliver berørt vil blive kontaktet direkte, når der skal adgang i lejligheden (3 dage før).
 • Alt udvendigt arbejde bliver lavet indenfor 1 måned. Samlet set burde hele processen tage 2 måneder.
 • Tidsplanen vil være tilgængelig online. 

Cykelparkering:

Da der skal være en lift inde i gården, vil der blive markeret, hvor cyklerne ikke skal parkeres. Nye pladser finder sted på græsplænen.

Kælderen under 29:

Vil ikke kunne blive benyttet. Den bliver benyttet til opbevaring af arbejdsredskaber m.m.

Saneringsdelen:
I nr. 29 (venstre) Sanere man 2 etager af gangen.

Saneringsarbejde bliver i entré, køkken og 1,5 meter ind i soveværelset

Forløbet starter med at lejlighederne får en luftsluse mellem entré og værelse. (Begrundelsen er at vi skal sikre sig at skimmelsporene ikke bredere sig til de andre dele af lejligheden)

Der bliver saneret samtidig, som der bliver nedbrudt, derved kan skimmelsporene ikke sprede sig.

Der vil blive udlagt beskyttelse på alle vandrette overflader.
For at undgå skimmelsvampsporsmitte vil der forventes op til 5 uger, hvor køkkenet ikke kan bruges. Entreprenøren håber på at kunne klare det på 15 arbejdsdage. Prøverne, der vil blive taget skal bearbejdes i ca. 1 uges tid, før de kan konkluderes.

Hvis prøverne er OK, vil der efterfølgende blive lavet murene/loftet igen og malet efterfølgende.

Der skal være 1,5 meter afstand fra væggene til eventuelt ting i soveværelserne. 

Mht. Entré, køkken og værelset. I skal SELV fjerne alt løsøre. Alt der ikke er fast inventar (som radiator og køkkenskabe) skal fjernes.

I kan ej heller tilgå køleskabet. Eventuelt kan køleskabet flyttes ind i stuen.

Entréen kan ikke gennemgås fra 7-16, de første 2 dage saneringen begynder. Selve entréen bliver en ”sluse”. Der laves hul ved vandskaden og efter første dag kan i gå gennem entréen.

Rengøring af saneringsdelen:
Der vil blive lavet en grov håndværker rengørering. Forvent selv at skulle efterrengøre.

Installationer:

Vand installationerne: Berørte vil blive orienteret, de dage hvor der ikke er vand i lejlighederne, det vil være fra 7-17.
Ved VVS-installationerne: Vil toilettet ikke kunne blive benyttet af hensyn til arbejderne. Berørte vil blive orienteret.

%d bloggers like this: