AB Rosenåen

Rosenaaen

AB Rosenåen
AB Rosenåen blev oprettet i 1996.

Vi er 33 medlemmer fordelt i 3 opgange: Istedgade 15-17 og Abel Cathrines Gade 29. Foreningen udlejer desuden 4 erhvervslokaler i stue/kælderetagen.

Vores hus blev byfornyet i 1999 og vores gård blev saneret i 2002.

Vi synes selv, at lejlighederne og fællesarealerne er blevet fantastiske, og vi håber selvfølgelig, at du også vil sætte pris på huset – og være med til at passe på det.
Vi er en lille forening, og alle, der har lyst, kan få indflydelse. Har du spørgsmål eller forslag til initiativer eller aktiviteter, så henvend dig endelig til bestyrelsen – vores møder er åbne for alle andelshavere. Du kan også komme med forslag til foreningens generalforsamling i januar.

Rosenaaen - Abel Cathrines gade

Bestyrelsesmøder – tid – sted – emner
Bestyrelsesmøderne i AB Rosenaaen ligger som regel én gang om måneden, og det skifter hos hvem møderne bliver afholdt, så det er altid en god idé lige at kontakte én fra bestyrelsen i god tid, hvis man er interesseret i at møde op. Møderne er åbne for alle interesserede og ganske uformelle.

Bestyrelsens arbejde drejer sig om at sørge for, at vores hus og vores forening bliver drevet så vi har en sund økonomi og en sund forening – til gavn for os alle. Punkterne på møderne kredser derfor som regel om økonomi og vedligehold, erhvervslejere, køb og salg af andele, vores vaskeri i gården, tagterrassen og de andre fællesarealer, værksted og cykelkælder. Derudover bruger vi tid på at tale om og udstikke retningslinier for hvordan vi som forening – altså den samling af mennesker vi til enhver tid består af – kan styrke følelsen hos den enkelte af at kunne udfolde sig så frit som muligt, indenfor en fælles ramme.
Du kan til enhver tid henvende dig til én fra bestyrelsen hvis du har indspark, men du er altså også meget velkommen til at møde op, hvis du har lyst til at følge med i hvordan det praktisk foregår.

Rosenaaen set fra oven

Pulterrum
Til hver lejlighed hører et specifikt pulterrum. Det er af praktiske hensyn ikke tilladt at bytte rum. Flytter man lejlighed inden for foreningens rammer, flytter man således også pulterrum.

Advertisement