Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder – tid – sted – emner

Bestyrelsesmøderne i AB Rosenaaen ligger som regel den første onsdag i måneden, og det skifter hos hvem møderne bliver afholdt, så det er altid en god idé lige at kontakte én fra bestyrelsen i god tid, hvis man er interesseret i at møde op. Møderne er åbne for alle interesserede og ganske uformelle.

Bestyrelsens arbejde drejer sig om at sørge for, at vores hus og vores forening bliver drevet så vi har en sund økonomi og en sund forening – til gavn for os alle. Punkterne på møderne kredser derfor som regel om økonomi og vedligehold, erhvervslejere, køb og salg af andele, vores vaskeri i gården, tagterrassen og de andre fællesarealer, værksted og cykelkælder.

Derudover bruger vi tid på at tale om og udstikke retningslinier for hvordan vi som forening – altså den samling af mennesker vi til enhver tid består af – kan styrke følelsen hos den enkelte af at kunne udfolde sig så frit som muligt, indenfor en fælles ramme.

Du kan til enhver tid henvende dig til én fra bestyrelsen hvis du har indspark, men du er altså også meget velkommen til at møde op, hvis du har lyst til at følge med i hvordan det praktisk foregår.

Mvh
Bestyrelsen