Flaskekontainer

Som i nok har bemærket bliver vores flaskekontainer ikke tømt. Det er fordi der står flasker mm foran og rundt om kontaineren. Man må IKKE stille flasker og andet glas på jorden? Hvis kontaineren er fuld må man enten tage sine flaske med sig igen – eller putte dem i dagrenovationen.
Gårdlauget er i gang med at tage hånd om problemet med for lidt glaskapacitet, men indtil dette er løst er ovenstående ret vigtigt :-)

Med venlig hilsen
Gårdlauget/ AB Rosenåen