Kære beboer

Hvis der skulle være forespørgsler eller input modtages det gerne på vores mail. Der vil være finish på byggesagen på dagsordenen.

Kære beboer,
Vi invitere til generalforsamling d. 30 januar i fælleshuset i gården.

Hej AB Rosenåen,

Det næste bestyrelsesmøde finder sted d. 28/10-2019.
Hvis der skulle være forespørgsler eller input modtages det gerne på bestyrelse.abrosenaaen@admhuset.dk.

Vi vil fortsat have blandt andet renoveringsprojektet på dagsordenen.

Hej AB Rosenåen,

Det næste bestyrelsesmøde finder sted d. 26/08-2019.
Hvis der skulle være forespørgsler eller input modtages det gerne på bestyrelse.abrosenaaen@admhuset.dk.

Hej AB Rosenåen,

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 24. juni kl. 18:30 på tagterassen hvis vejret er godt.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelse.abrosenaaen@admhuset.dk.

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 27 maj.
Forslag tages gerne imod til behandling i bestyrelsen inden da.

Efterårsarbejdsdag 2014

september 22, 2014

Kære alle,
der er arbejdsdag – bl.a med nedpakning af tagterrassen lørdag d. 25. oktober.

Vi mødes på taget kl. 11.00.

Regn med at bruge et par timer på div. opgaver, som forskønnelsesudvalget har lavet lister over :-)

Vanen tro afsluttes dagen med mad og drikke

Alle private genstande skal fjernes fra fælles områder (trapper, kældergange mm) inden arbejdsdagen – ellers bliver de smidt ud. Og hvis de alligevel skal smides ud – så gør det selv!

Vel mødt :-)